Rzeka

5
(1)
Rzeka sennik
Sennik rzeka

„Wszystko płynie, niepodobna wejść dwukrotnie do tej samej rzeki.” Heraklit z Efezu

Rzeka we śnie to nic innego jak rozdzielenie emocjami dwóch różnych światów, dwóch brzegów. Jej liczne meandry, zakręty są symbolem zawiłości uczuć, skomplikowaniem czegoś tak prostego jak emocje. Woda to emocje. Są proste i czyste.  To my je komplikujemy nadając im kształt, a w wypadku rzeki, to emocje zdeterminowane okolicznościami.

Rzeka może być również symbolem podświadomości. Często, gdy widzimy rzekę we śnie, mamy wrażenie, że coś jest ukryte lub że nie możemy dojrzeć dalej niż po jej brzegi. To może oznaczać, że masz w sobie jakieś nierozwiązane problemy, tajemnice lub niejasne myśli, które wymagają uwagi.  

Woda w rzece to ciągłe zmiany i przemijanie. 

Spokojna rzeka sugeruje, że życie płynie spokojnie i stabilnie, podczas gdy burzliwa rzeka może oznaczać, że jesteś w trudnym okresie i zmiany w twoim życiu są intensywne i nieprzewidywalne.

Płynąć pod prąd rzeki.

Ten symbol pojawia się kiedy pragniemy poznać siebie, swoje pochodzenie, to skąd przychodzimy, ale eż kiedy nie chcemy iść z nurtem, pragniemy wyzwolenia, własnych decyzji, czasem niezgodnych z przyjętymi normami. To bunt przeciw wyznaczonym normom i konwenansom społecznym.

Rzeka może symbolizować podróż w głąb własnej psychiki oraz poszukiwanie źródeł własnej tożsamości. Jung uważał, że woda jest archetypem nieświadomości, a rzeka jest symbolem przepływu życia, który może odnosić się do ruchu i przemian wewnętrznych, jakie zachodzą w psychice osoby śniącej.

W zależności od tego, co przy niej, czy w niej robisz, ma bardzo wiele interpretacji.

Rzeka może być także symbolem przeszkód, które musimy pokonać, aby osiągnąć nasze cele. Może to być szczególnie istotne, jeśli rzeka jest głęboka lub szeroka, co może sugerować trudności lub przeszkody, które trzeba pokonać, aby osiągnąć swój cel.  

Przechodzenie przez rzekę, może oznaczać zdobywanie nowych doświadczeń, odkrywanie nowych lądów. Często jednak jednocześnie mówi o tym, że robiąc krok w jej toń, już nie będziemy tacy jak kiedyś. Bo nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki.

Płynąć rzeką, podróżować, czy to statkiem, czy też tratwą, to widzieć swoje życie, swoją drogę.

Zaś być  porwanym przez nurt rzeki to symbol utraty kontroli nad sobą i swoim życiem lub  wskazówka, że zbyt pasywnie podchodzisz do życia. Może czas zawalczyć o siebie i swoje potrzeby?

Tonąć w rzece – ten symbol mówi o tym, że nie odnajdujesz się w czymś, nie jesteś na coś wystarczająco silny/na. Czasami oznacza także że przerastają nas emocje, lub czujemy się bezradni wobec czegoś.

Rzeka może także symbolizować płodność i obfitość, zwłaszcza jeśli brzegi są zielone i bujne zaś woda czysta i przejrzysta. W tym kontekście sen o rzece może odnosić się do rozwoju kreatywności, wzbogacenia swojego życia emocjonalnego i duchowego oraz znalezienia sposobów na zaspokojenie swoich potrzeb.  

Pytania do interpretacji snów:

Jaka ona jest? Cicha i spokojna, czy może gwałtowna, pełna wirów, z wartkim nurtem?
Gdzie zmierzasz? Chcesz płynąć z jej prądem, czy może chcesz przeprawić się na drugą stronę?

Sennik rzeka

Sennik most
Sennik woda
Sennik morze
Sennik brama
Sennik drzwi

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top