Żaba

5
(1)
Żaba sennik
Sennik żaba

Żaba to zwierze czyste, wilgotne, związane z wodą, czystością środowiska i bajką o księżniczce która ma odczarować księcia.
Pojawiając się we śnie, żaba symbolizuje odczarowanie czegoś, zdjęcie jakieś pozornie magicznej blokady, ale także mówi o czystości intencji i nieco naiwnym spojrzeniu na świat.

Interpretując ten symbol senny, należy bardziej skupić się na emocjach jakie wobec niego żywimy, niż na samym miejscu w jakim się pojawił.

Żaba jako symbol transformacji i przemiany

Żaba może symbolizować transformację lub przemianę. Żaba jest znanym symbolem metamorfozy, ponieważ przechodzi przez różne etapy rozwoju od kijanki do dorosłego osobnika. W związku z tym sen o żabie może oznaczać, że przechodzisz przez zmiany w swoim życiu, a może to być zmiana pracy, stylu życia lub postaw. Może też symbolizować zbyt naiwne podejście go takiej przemiany.

Pocałować żabę we śnie

Pocałować żabę we śnie to oznaka potrzeby czegoś magicznego w życiu, uczuć czystych i niewinnych, ale też i ostrzeżenie, że masz zbyt wyidealizowane oczekiwania wobec rzeczywistości.

Żaba jako symbol płodności

Żaba może także symbolizować płodność i rozwój. W mitologii greckiej, rzymskiej i egipskiej żaba była symbolem płodności i obfitości. W związku z tym sen o żabie może oznaczać, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów lub do rozwoju swoich pomysłów.

Żaba jako symbol wrażliwości

Żaba może również odzwierciedlać Twoją wrażliwość emocjonalną lub intuicję. Ponieważ żaby są bardzo wrażliwe na swoje otoczenie, sen o żabie może oznaczać, że powinieneś być bardziej uważny na swoje otoczenie lub bardziej otwarty na swoje wewnętrzne przeczucia.

Negatywne aspekty żaby we śnie

Czasami żaba może również symbolizować coś negatywnego, takiego jak choroba lub negatywny wpływ na Twoje życie. Sen o żabie może oznaczać, że musisz być bardziej ostrożny w swoim otoczeniu i unikać toksycznych ludzi lub sytuacji.

Żaba jako symbol poniesienia konsekwencji

Również w ujęciu negatywnym, czyli jeżeli we śnie mieliśmy negatywne, przykre emocje, takie jak obrzydzenie, niesmak, czy lęk, żaba może reprezentować coś, czego konsekwencje musimy ponieść. To wiąże się z powiedzeniem „zjeść tę żabę”.

Duża ilość żab we śnie

Pojawiając się w dużych ilościach we śnie, płazy te mogą oznaczać rozproszenie uwagi, brak koncentracji na jednej sprawie, lub wiele spraw do załatwienia na raz.

Złapać żabę

Złapanie żaby to symbolika potknięcia, przeszkód, lub upadek czegoś, negatywne zakończenie jakiejś sprawy. Także potknięcie towarzyskie czy gafa, nietaktowne zachowanie.

Pytania ważne dla interpretacji:

Co czujesz widząc ją? Czy jest to zainteresowanie, zachwyt, sympatia, czy też może obrzydzenie i lęk?
Jaka ona jest? Sympatyczna i zabawna, czy może odstręczająca i oślizgła?

Sennik ropucha
Sennik jaszczurka

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment