Read more Read more

Dowód osobisty

5
(1)

Symbol naszego miejsca w społeczności. Utrata dowodu może sygnalizować kryzys tożsamości, brak poczucia przynależności, obawę o swój wizerunek.

Spoglądanie na dowód osobisty we śnie to szukanie swojej przynależności społecznej, swojej tożsamości.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment