Read more

Nimfa, rusałka

Nimfy (mistyczne dziewice, które zamieszkują w górach, wodach i drzewach) były w mitologii boginkami natury. Jung czuł, że nimfy były symbolem fragmentarycznego wyrażenia kobiecego aspektu podświadomego umysłu. Nimfa była nierozwiniętym stadium procesu, który Jung nazywał indywiduacją istoty.

Nimfy to także niedojrzałe formy owadów.
Czy jest w twoim życiu jakaś dziedzina, która jest nie w pełni rozwinięta, która nie przeszła całkowitej metamorfozy?

Może być również, podobnie jak rusałka, znakiem radosnej seksualności.

Leave a Comment