Paw

0
(0)

Symbol dumy i próżności. Ale także i wielkiej urody, okazałości.
Czy jesteś zarozumiały? Czy jest ktoś, kogo znasz, kto pyszni się jak paw?

To może być również znakiem ekstremalnej pewności siebie. Czy jesteś gotowy pokazać swoje prawdziwe kolory?

W wielu starożytnych tradycjach paw był czczony i przypisywano mu różne podniosłe znaczenia. W mitologii hinduskiej paw miał oznaczać gwiazdy i sklepienie niebieskie z powodu wzorów na opalowych piórach. W czasach rzymskich paw symbolizował deifikacje księżniczek.

Niektóre chrześcijańskie formy artystyczne obrazują pawia jako symbol nieśmiertelności. W Persji dwa pawie po obu stronach Drzewa Życia symbolizowały biegunowość człowieka podtrzymywanego przez kosmiczną jedność symbolizowaną przez to drzewo.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top