Ojciec

0
(0)

Pojawiająca się we śnie postać ojca, może symbolizować rodzica i role jakie pełni ta osoba w życiu, na jawie: opiekę w trudnych chwilach życiowych, mądrość życiową, autorytet, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Istotną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę, są relacje śniącego jakie ma, bądź miał z osobą ojca. Kim ojciec dla niego jest bądź był. Ten właśnie aspekt może obrazować sprawy trudne, problemowe relacje, które w pewien sposób odnoszą się do osobowości śniącego. Szczególnie istotne znaczenie mają te relacje w przypadku gdy śniony rodzic jest osoba zmarłą. Wówczas jego pojawienie się we śnie może oznaczać zakończenie pewnych procesów związanych z przekształcaniem własnej osobowości.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top