Mundur

0
(0)

Brak oryginalności, osobowości; podporządkowanie się, całkowita utrata wolnej woli; automatyzacja umysłowości pod wpływem wykonywanego zawodu, środowiska społecznego albo doktryny.

Pojęcie munduru niekoniecznie musi się wiązać z wojskowym albo paramilitarnym uniformem; może odnosić się także do postawy i sposobu zachowania. W naszych czasach młodzi ludzie, mimo swego rozpasanego indywidualizmu, mają umysłowość zuniformizowaną i czczą ten sam typ idoli piosenki.

Mundur to również symbol służby i poświęcenia dla ważnych spraw niekoniecznie oznaczający brak osobowości a czasami wręcz świadczący o jej wielkości i oddania dla służby jakiemuś wyższemu celowi.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top