Read more Read more

Lekcja

0
(0)

Sytuacja, która czegoś uczy lub wymaga wykazania się określonymi umiejętnościami.
Liczenie na ściągę – liczenie na pomoc, gotowe rozwiązanie.
Sala lekcyjna – świadomość nauki. Pozostawanie samemu w klasie – świadomość, że trzeba liczyć tylko na siebie.
Matematyka – lekcja rozwiązywania zadań, problemów.


Język polski – własna mowa, język własnych spraw, poglądów i zagadnień, podejść do tematów.
Język obcy – inna mowa, odmienne zainteresowania, zajęcia, sprawy, poglądy, sposoby ujmowania danych kwestii.
Geografia – znajomość świata, podróże, wyjazdy, poznawanie jakiegoś terenu, orientacja w terenie, na obszarze jakiś zagadnień.
Nauka ruchu drogowego (prawo jazdy) – poruszanie się i postępowanie w danych okolicznościach.
Historia – nawiązywanie do jakiś dziejów, genezy, źródeł, generalnie do przeszłości.
Chemia – kwestie związków, reakcji, procesów analizowania, syntezy.
Lekcja muzyki – rozwijanie zdolności słuchania, wsłuchiwania się, odbioru.
Fizyka – zgłębianie praw, mechanizmów działających na fizycznej płaszczyźnie.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment