Read more Read more

Koło

1
(1)

Archetypowy symbol doskonałości, pełni i całości.
Koło fortuny, zmienne koleje losu. Reprezentuje harmonię, nie kończący się cykl rozwoju, narodzin i śmierci, wieczności.

Uniwersalny symbol ochrony i bezpieczeństwa. Łączy w sobie pierwiastek męski i żeński, sferę materii i ducha.
Mandala, czyli archetypowy symbol jaźni, duchowego centrum człowieka.

W aspekcie negatywnym może oznaczać sytuację „kręcenia się w kółko”, czyli nieefektywnego działania i monotonnego powtarzania pewnych sytuacji.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment