Kelner

0
(0)

Czy jesteś proszony, aby obsługiwać innych, czy prosisz, aby cię obsłużono?

Upewnij się, że oferujesz usługi, a nie poświęcasz się, ponieważ to drugie wyeksploatuje twoją energię zamiast ją podnieść.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top