Katastrofa

0
(0)

Sen o naturalnej katastrofie – trzęsieniu ziemi, huraganie, erupcji wulkanicznej – może symbolizować nadchodzący kryzys w waszym życiu. W tym kontekście jest bardzo interesujące zbadanie szkody.

Na przykład, jakie budynki, jeśli w ogóle, rozpadły się albo zostały zrównane z ziemią? Jeśli został zniszczony bank, może tkwi w tym wiadomość o twoich finansach. Kiedy został przewrócony kościół albo szkoła, może musisz popatrzeć na możliwy przewrót swojego całkowitego systemu wierzeń lub sposobu myślenia. Jeśli został zniszczony twój dom, może w twoim osobistym życiu i związkach nadciąga wielka zmiana. Jeśli cały krajobraz wydaje się połknięty przez siły natury, ta zmiana może rozciągać się na twój cały sposób bycia w świecie: przewartościowanie wszystkich wartości.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top