Jaskinia

0
(0)

jaskiniaPotężny symbol nieświadomości. Jaskinie można uważać za wejście do podświadomego, wewnętrznego, pierwotnego terytorium jaźni. Starożytna wiedza jest przechowywana w jaskiniach podświadomości.

Duchowi eremici i wyrzekający się życia udają się do ascetycznej izolacji w jaskini. Jest to miejsce duchowego azylu, odnowienia i odrodzenia. Czy nie jest to znak mówiący, aby wycofać się w głąb siebie w celu zyskania mądrości i wglądu?

W mitologii smoki strzegły skarbu w głębi jaskini. Jaskinia może reprezentować twoje wielkie duchowe bogactwo.

Legendy są pełne opowieści o mocy w jaskiniach. Jaskinie były miejscem zamieszkiwanym przez wyrocznie, mądrych mężczyzn lub kobiet. Kryształowa jaskinia często reprezentuje potężny poziom oświecenia w głębiach nieświadomego umysłu. Wycofaj się do swojej wewnętrznej magii.

Jaskinia może oznaczać bezpieczeństwo łona tak jak dosłowna jama w Matce Ziemi. Może oznaczać miejsce poczęcia i odrodzenia. Nadchodzi czas, aby odnaleźć nowy kierunek w życiu.

Jaskinia może również symbolizować schronienie się przed życiowymi trudnościami. Czasami jaskinia może być symbolem wynurzających się zepchniętych wcześniej traumatycznych wspomnień. Jednakże musisz stać się jak zabójca smoka i przynieść te ukryte lęki do światła. Zaufaj sobie. Zaufaj procesowi, w którym jesteś prowadzony.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top