Hotel

0
(0)
Hotel
Sennik hotel

Hotel

Hotel we śnie ma podobne znaczenie co dom, czy mieszkanie.

O ile jednak domy, mieszkania, pokoje są stanem naszego wnętrza, naszej duszy, to hotel jest czymś, co spaja drogę naszego życia, z naszym wnętrzem. Można więc powiedzieć, że śnić hotel, to śnić o jakimś etapie przejściowym w nas samych.

Symbol ten pojawia się często kiedy dotykają nas jakieś zmiany życiowe, jakaś transformacja wewnętrzna.

 

Pytania:

Dlaczego jesteś w hotelu? Co w nim robisz? Wypoczywasz, czy jest to może delegacja?
Czy właśnie do niego przyjechałaś/łeś, czy jesteś w nim już jakiś czas?

Sennik hotel

Sennik pokój

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top