Granica

0
(0)

Przekroczenie granicy, mostu, bramy, przejścia granicznego itd.

Jest to jeden z symboli wielkiej życiowej zmiany, podczas której zapadają decyzje, które gruntownie odmieniają twoje życie, tak jak rożni się jeden kraj od drugiego (oddzielony granicą), lub wnętrze budynku od zewnętrza (oddzielone drzwiami).

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top