Foka

0
(0)

Symbolizuje próbę połączenia emocji i rozumu, ponieważ foka jest zwierzęciem żyjącym zarówno w środowisku wodnym, jak i lądowym.


Może oznaczać początek, wyłonienie się czegoś z odmętów nieświadomości i próbę świadomego określenia tego. Zmierzenie się z własnymi uczuciami na drodze operacji intelektualnych. Przymiarka do sprecyzowania i nazwania swoich emocji.
Foka jest symbolem wdzięku, kobiecości i intuicji.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top