Areszt

0
(0)

WięzienieOgraniczenie swobody, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne (przez nasze własne lęki, zahamowania itp.).

Kto przebywa w areszcie? Czy ktoś jest sprawcą tego uwięzienia?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top