Anioły

0
(0)

aniołAnioły postrzegane są jako niewidzialni posłańcy zamieszkujący niebiosa, świetliste istoty będące symbolami światła, ognia i siły. Anioły od zawsze były obecne w wyobraźni człowieka. Obecność tych duchowych postaci znajdziemy we wszystkich cywilizacjach. Aniołowie współpracują bezpośrednio z Twórcą, tak jak nakazuje ich pozycja w niebiańskiej hierarchii.

Łącznicy między Bogiem i światem czasami przybierają eteryczną formę. Symbolizują świętość, jak również związek między Bogiem i istotami, które ten stworzył. Hierarchie na ziemi są odzwierciedleniem tych w niebie. Aniołowie towarzyszą nam w życiu i pomagają, jeżeli jest taka potrzeba. W tradycji judeo-chrześcijańskiej funkcjonują aniołowie o konkretnych imionach, a wśród nich na przykład trzej wielcy archaniołowie: Michał – zabójca smoka; Gabriel – posłaniec i inicjator; Rafael – stróż lekarzy i podróżników.

W starożytnych Indiach, świat postrzegany jest jako hierarchiczny układ działających sił, anielskich i demonicznych, boskich i heroicznych. Świat składa się z siedmiu poziomów (lokas), które przekształcają się ze swojej niewidzialnej formy w tę widzialną. Poziomy te zamieszkują bogowie, aniołowie oraz demony, które razem próbując służyć „Dharmie”, wielkiej uniwersalnej regule za pomocą „Karmy” (reguła akcji i reakcji). Są to dwie podstawowe reguły w orientalnej kulturze.

W Grecji Platon wspomina o „daimones” (daimony). Sokrates twierdzi, że w każdym dobrym człowieku istnieją „opiekuńcze duchy”, które można znaleźć w śmiertelnym i nieśmiertelnym, ludzkim i boskim, dotykalnym i nienamacalnym, i które kierują się prawdą oraz prowadzą człowieka w kierunku boskości, piękna i szczęścia.

Dlatego też zgodnie z tradycją każda istota ludzka posiada anioła stróża (a nawet trzy takie anioły, jak twierdzi C. Agrippa, który dedykuje anioła stróża każdemu z trzech poziomów osobowości człowieka: racjonalnej, emocjonalnej i fizycznej). Anioł Stróż chroni człowieka, za którego odpowiada, by pomóc doprowadzić go do duchowego spełnienia. Wszystkie religie mówią o tym, że Bóg nigdy nie porzucił człowieka i że podarował każdemu z nas anioła stróża. Wszystko po to, byśmy mogli słyszeć jego głos szepczący do naszego ucha tajemnicze słowa lub wydający nam polecenia, by obudzić naszą świadomość.

Według legend, aniołowie, uskrzydleni posłańcy z nieba są dla ludzi zawsze orędownikami czegoś dobrego, co ma się wkrótce zdarzyć.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top