Read more Read more

Ambona

0
(0)

Miejsce, z którego wygłaszane są pouczenia dotyczące etyki i moralności. Może się kojarzyć z autorytetem moralnym, albo z pustym moralizatorstwem, obłudą. Może też sygnalizować poczucie winy, przekonanie, że postępujemy źle (pouczenia nader często kierowane są do tych, którzy już zawinili)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment