Afryka

0
(0)

afrykaW świadomości Europejczyków ciągle funkcjonuje jako „Czarny Ląd” i dlatego związana jest symbolicznie ze sferą cienia.


Jednocześnie kojarzy się ją z życiem w zgodzie z naturą i instynktownym odczuwaniem. Z tego powodu symbol ten oznacza również chęć zerwania z rutyną codzienności.
Jeśli skojarzony jest z uczuciem strachu, oznacza obawę przed utratą samokontroli w przypadku otworzenia się na potrzeby głęboko osadzone w naszej naturze.
W przypadku gdy życie osoby śniącej ma charakter chaotyczny i niezorganizowany , sen o Afryce może wskazywać na konieczność jego uporządkowania.
Sny o Afryce są wyrazem tęsknoty za swobodnym i pełnym przygód życiem pozbawionym wszelkiej rutyny.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top