Read more

Nożyczki

To może być znak odcięcia, uwolnienia tego, co nie jest potrzebne w życiu.
Czy czujesz się odcięty od innych, od siebie samego? Co odcinasz, jak się z tym czujesz? Czyje są nożyczki?

Leave a Comment