Read more Read more

Tęcza

Most z Ziemi do Nieba i z Nieba do Ziemi. Piękno, które łączy widzialne z niewidzialnym, górę z dołem, mikro z makro. Harmonia różnorodności.

Leave a Comment