Read more Read more

Kelner

Czy jesteś proszony, aby obsługiwać innych, czy prosisz, aby cię obsłużono?

Upewnij się, że oferujesz usługi, a nie poświęcasz się, ponieważ to drugie wyeksploatuje twoją energię zamiast ją podnieść.

Leave a Comment