Hotel

Hotel

Sennik hotel

Hotel

Hotel we śnie ma podobne znaczenie co dom, czy mieszkanie.

O ile jednak domy, mieszkania, pokoje są stanem naszego wnętrza, naszej duszy, to hotel jest czymś, co spaja drogę naszego życia, z naszym wnętrzem. Można więc powiedzieć, że śnić hotel, to śnić o jakimś etapie przejściowym w nas samych.

Symbol ten pojawia się często kiedy dotykają nas jakieś zmiany życiowe, jakaś transformacja wewnętrzna.

 

Pytania:

Dlaczego jesteś w hotelu? Co w nim robisz? Wypoczywasz, czy jest to może delegacja?
Czy właśnie do niego przyjechałaś/łeś, czy jesteś w nim już jakiś czas?

Sennik hotel

Sennik pokój

Leave a Comment