Więzienie, cela

0
(0)

WięzienieŚnią nam się kiedy z jakiś przyczyn jesteśmy ograniczani.

Zamknięcie w więzieniu, czy celi może także mówić o tym, że sami zamykamy się czy to w jakiś schematach, czy odcinamy od życia zewnętrznego, a skupiamy tylko na wewnętrznym.

Ograniczanie wolności, nie możność wyjścia do ludzi. Dyscyplina, karanie się za coś.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Scroll to Top