Read more Read more

Foka

Symbolizuje próbę połączenia emocji i rozumu, ponieważ foka jest zwierzęciem żyjącym zarówno w środowisku wodnym, jak i lądowym.


Może oznaczać początek, wyłonienie się czegoś z odmętów nieświadomości i próbę świadomego określenia tego. Zmierzenie się z własnymi uczuciami na drodze operacji intelektualnych. Przymiarka do sprecyzowania i nazwania swoich emocji.
Foka jest symbolem wdzięku, kobiecości i intuicji.

Leave a Comment