Read more Read more

Kwadrat

Przedstawia ziemski albo świadomy aspekt istnienia. Cztery wiatry, kąty nieba, pory roku, strony świata. Kwadratura koła. Poprzez zaokrąglenie kwadratu przechodzimy do boskości. Kwadrat może pozornie symbolizować nudę, pesymizm, stratę czasu połączoną z nieudolnością, tak jak niektórzy ludzie widzą ziemskie życie.

Leave a Comment