Read more Read more

Gwiazda pięcioramienna

Pięć zmysłów. Pięć to liczba ludzkiej świadomości. Alchemik używa jej jako ognia, powietrza, ziemi i wody rządzonej przez umysł (górny punkt). Symbolizuje pokonanie ziemskiego wpływu, lub wiedzę na temat istoty spraw materialnych.

Leave a Comment