Read more Read more

Śmigłowiec, helikopter

Odnosi się do wszechstronnych i szybko zmieniających się okoliczności. Może oznaczać sposób wyjścia z kłopotliwej sytuacji, jakieś zbawcze narzędzie.

Leave a Comment