Read more Read more

Granica

Przekroczenie granicy, mostu, bramy, przejścia granicznego itd.

Jest to jeden z symboli wielkiej życiowej zmiany, podczas której zapadają decyzje, które gruntownie odmieniają twoje życie, tak jak rożni się jeden kraj od drugiego (oddzielony granicą), lub wnętrze budynku od zewnętrza (oddzielone drzwiami).

Leave a Comment