Read more Read more

Ukrzyżowanie

KrzyżSymbolika krzyża pojawia się w snach mistycznych jako alternatywa mandali.

Samo ukrzyżowanie jednak, pokazuje nam iż zbyt wiele na siebie bierzemy. Czasem ostrzega nas przed nadmiernym osądzaniem swojej osoby, lub też innych oraz zbytnią surowością wobec siebie.

Leave a Comment