Read more Read more

Archeolog

Odkrywanie lub mrówcza praca w zależności od akcji snu. Poszukiwanie prawdy, przywracanie wspomnień. Czy pracujesz mozolnie, czy odkrycia przychodzą łatwo? Co i gdzie odkrywasz? Co odczuwasz w trakcie pracy?

Leave a Comment