Read more Read more

Więzienie, cela

WięzienieŚnią nam się kiedy z jakiś przyczyn jesteśmy ograniczani.

Zamknięcie w więzieniu, czy celi może także mówić o tym, że sami zamykamy się czy to w jakiś schematach, czy odcinamy od życia zewnętrznego, a skupiamy tylko na wewnętrznym.

Ograniczanie wolności, nie możność wyjścia do ludzi. Dyscyplina, karanie się za coś.

Leave a Comment