Read more Read more

Budynek

Sfera zewnętrzna świata fizycznego, z którą mamy określonego rodzaju powiązania, kontakty, interesy, stosunki, sprawy. Są to i pojedyncze obiekty jak i kompleksy zabudowań. Wtedy określają one kompleksowość tych powiązań.

Budynki stojące na podwórzach mogą symbolizować (podobnie jak domy i obiekty budowlane) czyjeś podwórko, miejsce, obejście. Symbolika budynków wskazuje więzi osobiste ze światem zewnętrznym – ludźmi, załatwianymi sprawami, robionymi interesami. Budynki nieotynkowane – przedsięwzięcie nieukończone. Zobacz także – dom, obiekt budowlany.

Leave a Comment